Historia Firmy

Doświadczenie dłuższe niż pół wieku

 

1945 – Założenie przedsiębiorstwa Import Olei Mineralnych Werner Lehmann

1952 – Założenie w Sztutgarcie przedsiębiorstwa Brunata Technika Pomiarowa na
           licencji duńskiej Brunaty

1965 – 50 pracowników

1973 – Założenie przedsiębiorstwa Minol Instalacyjna Technika Mieszkaniowa,
           przemianowanego później na Minol Technika Pomiarowa (Minol 
           Messtechnik)

1986 – rozszerzenie zasięgu działalności na terytorium całych Niemiec

1990 – 200 pracowników

1995 – połączenie firmy MINOL Messtechnik i Minol Brunata pod wspólną nazwą
           Minol Messtechnik, przejęcie polskiej firmy Stein-Pol (obecnie Minol)

1996 – przejęcie duńskiej firmy Neve A/S (obecnie Minol A/S)

1999/2000 – założenie firmy Minol Austria oraz wejście na rynek USA poprzez
                    przejęcie firmy MTR Utilities (obecnie Minol USA)

2003 – przejęcie MMIST, USA

2004 – przejęcie US Waterworks

2005 – przejęcie Master Tek, USA
        – przejęcie grupy ZENNER
        – przejęcie firmy SKT-Skibatron Polska Sp. z o.o.