ELASTYCZNOŚĆ

Elastyczność


Firma Minol ma możliwość dostosowania systemu rozliczeniowego do indywidualnych potrzeb Klienta:

  wprowadzanie zmian do systemu rozliczeniowego zgodnie z życzeniem Klienta i
    Regulaminem rozliczania - zmiana algorytmu rozliczania 

  możliwość wprowadzenia do systemu indywidualnych zasad rozliczania
    zapisanych w  regulaminie Klienta

  wprowadzanie zmian na standardowych wydrukach

  zamieszczanie na wydrukach dodatkowych informacji

  wyliczanie planowanych wielkości zaliczek na następny sezon rozliczeniowy
    zgodnie z  życzeniem Klienta

  przesyłanie rozliczeń, w tym także indywidualnych droga elektroniczną do Klienta