OBSŁUGA KOMPLEKSOWA

Obsługa kompleksowa


Rozliczenie jest efektem wspólnej pracy firmy Minol i Klienta. Nie zostawiamy żadnego Klienta samemu sobie. Opiekujemy się nim poprzez kolejne etapy rozliczenia i na każdym z nich służymy pomocą:

  przy tworzeniu regulaminu rozliczania kosztów

  przy wyborze odpowiedniej metody i ustaleniu współczynników korekcyjnych

  przy podziale kosztów na stałe i zmienne

  przesyłamy przed sporządzeniem rozliczenia wykaz uwag z Kart Odczytu celem
    wspólnego zajęcia stanowiska w przypadkach szczególnych

  przy wyliczaniu zaliczek na następny sezon rozliczeniowy

  po rozliczeniu organizujemy w razie potrzeby spotkania z lokatorami i dyżury w
    celu udzielania wyjaśnień lokatorom

  przy rozpatrywaniu reklamacji indywidualnych

  dodatkowe analizy i zestawienia na życzenie Klienta