SCHEMAT ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O.

SCHEMAT ROZLICZENIA

 

Schemat rozliczenia

Znaczenie użytych skrótów:

Ks – koszty stałe
Kz – koszty zmienne
Cena jedn. ks – cena jednostkowa kosztu stałego
Cena jedn. Kz – cena jednostkowa kosztu zmiennego

 

PRZYKŁAD: 

  koszty paliwa = 10000 zł,  
  procent kosztu stałego = 30%, 
  brak mieszkań nieodczytanych i nieopomiarowanych.
Przykładowe mieszkanie ma pow. 62.28 m kw., ilość jedn. zużycia = 25.39 jedn.

koszty do rozliczenia:
10.000,00 zł
    
koszty stałe
30% = 3.000,00 zł  koszty zmienne
70% = 7.000,00 zł
Suma pow. = 1400,00 m kw.    Suma jednostek = 800,00 jedn.
Cena jedn.k.s = 3.000,00 / 1.400,00 = 2,143 zł/m2  Cena jedn.k.z = 7.000,00/800,00 = 8,75 zł/jedn.
Ks = 62,28 * 2,143 = 133,28 zł    Kz = 25,39 * 8,75 = 222,16 zł
Koszt ogrzewania mieszkania = 133,28 + 222,16 = 355,44 zł