OPIS KARTY ROZLICZENIOWEJ

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA STANDARDOWEJ INDYWIDUALNEJ KARCIE ROZLICZENIOWEJ KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA


Na pierwszej stronie Karty Rozliczeniowej znajdują się dane, które są konieczne do sprawdzenia własnych udziałów w kosztach. Struktura jest jasna i prosta. Drukowane są wyliczone jednostki zużycia. Aby stworzyć powiązanie z odczytami wyszczególnione są odczyty, tak więc najemcy i właściciele mieszkań mogą w prosty sposób sprawdzić, skąd wzięły się wartości zużycia.

 

Zestawienie Kosztów Ogrzewania

 

Ustalenie jednostek zuzycia w lokalu

ZESTAWIENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA

  faktyczne zużycie
koszt dostarczonej energii cieplnej do mieszkań, budynku lub grupy budynków na potrzeby centralnego ogrzewania.

  koszt lokali nierozliczanych
kwota naliczona dla lokali nieodczytanych i nie wyposażonych w podzielników kosztów.

  koszty do rozliczenia
różnica faktycznego zużycia i kosztu lokali nierozliczonych.

 

USTALENIE JEDNOSTEK ZUŻYCIA W PAŃSTWA MIESZKANIU

  poz.
określa liczbę porządkową.

  pom.
określa w jakim pomieszczeniu znajduje się podzielnik kosztów.

  nr.urządz.
określa numer znajdujący się na podzielniku kosztów. 

  odczyt
jest to odczyt przepisany z Karty Odczytu, której oryginał posiadają lokatorzy. 

  wsp.grzej.
jest to współczynnik wyliczony dla każdego grzejnika. 

  wsp.korek.
jest to współczynnik korygujący położenie lokalu w budynku. 

  zużycie
jest to wynik mnożenia odczytu przez wsp.grzej. i wsp.korek. (w wyniku otrzymujemy ilość jednostek zużycia do rozliczenia).

 

Kto chce wiedzieć szczegółowo, w jaki sposób oblicza się koszty albo skąd się bierze cena za jednostkę zużycia, znajdzie wszystkie obliczenia na drugiej stronie Karty Rozliczeniowej.

Ustalenie ceny jednostek w obiekcie

 

Koszty ogrzewania lokalu

USTALENIE CENY JEDNOSTEK W OBIEKCIE

  centralne ogrzewanie
kwota do rozliczenia na mieszkania z podzielnikami kosztów (tj. ”koszty do rozliczenia” ze strony pierwszej Karty Rozliczeniowej).
Podział kosztów w udziale procentowym określa Klient.

  koszty stałe
koszty te obejmują np. opłatę za zamówioną moc, obsługę i konserwację węzłów cieplnych jak również część opłaty zmiennej np. ogrzewanie klatek schodowych i suszarni oraz mieszkań - łazienek. 

  koszty zmienne
jest to różnica pomiędzy kosztami do rozliczenia, a kosztami stałymi.

 

PAŃSTWA KOSZTY OGRZEWANIA

  koszty stałe
powierzchnia mieszkania pomnożona przez jednostkową cenę 1 m2 w danym obiekcie - grupie budynków.

  koszty zmienne
suma jednostek zużycia Państwa mieszkania pomnożona przez jednostkową cenę 1 jednostki zużycia w danym obiekcie - grupie budynków.
Suma tych kosztów daje „koszty ogrzewania” w danym lokalu.

  planowane wpłaty
są to wpłaty lokatora danego lokalu  na poczet centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym.
Różnica to wynik „nadpłata” (gdy koszt ogrzewania jest mniejszy od naliczeń) „niedopłata” (gdy koszt ogrzewania jest większy od naliczeń).