Odczyty

Odczyty


Odczyt podzielników kosztów wyparkowych typu Minotherm II

 

Informacje ogólne

Odczyt wyparkowych podzielników kosztów dokonywany jest raz w roku w terminie określonym umownie z zarządcą (administratorem) danego obiektu.

W trakcie odczytu dokonywana jest wymiana ampułek pomiarowych. Ampułki odczytywane przekładane są w miejsce po lewej stronie podzielnika. W miejsce po prawej stronie zakładana jest nowa ampułka na kolejny okres rozliczeniowy.
W trakcie odczytu pracownik sprawdza również poprawność zamocowania podzielnika do grzejnika.
Każdego roku zmieniany jest kolor cieczy pomiarowej i plomby zabezpieczającej podzielnik.
Lokator jest zobowiązany każdorazowo do potwierdzenia dokonania odczytu i jego wartości.

Odczyty wykonywane są według harmonogramu. O terminie odczytów lokatorzy powiadamiani są przez wywieszenie  ogłoszeń przy wejściu do budynku.

 

 

Technika odczytu podzielników wyparkowych typu MT II

1. Sprawdzenie poprawności przypisania podzielnika do grzejnika poprzez porównanie numeru własnego podzielnika z karty odczytu z podzielnikiem na grzejniku
2. Sprawdzenie poprawności zinwentaryzowania grzejnika
3. Sprawdzenie całości i nienaruszalności plomby podzielnika
4. Zerwanie plomby i odczyt podzielnika

 

Sposób ustawienia podzielnika do odczytu
- na wysokości wzroku
- podzielnik w pozycji pionowej
- odczytujemy dolny menisk cieczy

 

 

Odczyt podzielnika wykonywany jest w celach kontrolnych na 2 skalach.
Pierwszy odczyt na skali wykładniczej z prawej strony odczytywanej ampułki, drugi na skali jednostkowej z lewej strony odczytywanej ampułki.

 

5. wymiana ampułki pomiarowej,  montaż nowej ampułki
6. zaplombowanie podzielnika
7. podpisanie karty odczytu.

W podzielniku pozostawiona jest zamknięta odczytana ampułka pomiarowa. Umożliwia to kontrolę dokonanego odczytu przez okres do 2 m-cy po dokonanym odczycie.

 

    Aby zapewnić możliwość pracy podzielnika przez okres 12 m-cy montowana ampułka pomiarowa posiada „nadlewkę” na okres lata. 

 

 

 

 


Odczyt podzielników elektronicznych

Informacje ogólne

Odczyt elektronicznych  podzielników kosztów dokonywany jest raz w roku w terminie określonym umownie z zarządcą ( administratorem ) danego obiektu.

Podzielnik elektroniczny nalicza jednostki przez 1 rok od ustalonej, wprogramowanej daty odczytu.  Następnie dane z wyświetlacza przenoszone są do nieulotnej pamięci urządzenia, a na wyświetlaczu wyświetla się stan „00000” i podzielnik rozpoczyna nowy sezon rozliczeniowy.

 


Technika odczytu podzielników elektronicznych Minometer M5, M5+, M6

1. Sprawdzenie poprawności przypisania podzielnika do grzejnika poprzez porównanie numeru własnego podzielnika z karty odczytu z podzielnikiem na grzejniku
2. Sprawdzenie poprawności zinwentaryzowania grzejnika
3. Sprawdzenie całości i nienaruszalności plomby podzielnika

 

Aby odczytać wartość zużycia z podzielnika kosztów ciepła M 5, należy skierować strumień światła na diody podzielnika, a następnie odczytać wartość odczytu, która pojawi się
na wyświetlaczu, na przemian z zaprogramowaną datą odczytu.

 

PRZENOŚNY KOMPUTER MINOKEY DO PROGRAMOWANIA I ODCZYTYWANIA

 Za pomocą urządzenia Minokey mamy możliwość   przeprogramowania parametrów jak i dokonania odczytu urządzeń.

 

Minokey jest urządzeniem uniwersalnym za pomocą którego odczytujemy / programujemy :

   podzielniki kosztów

   wodomierze

  liczniki ciepła

 

 

 

 

 

 

 

Typ urządzenia:

M5, M5PLUS, M6

Minometer M5 / M5+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ urządzenia:

MTC MTQ

Minotel contact / Minotel aqua

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ urządzenia:

MINOCAL

Minocal licznik ciepła