Podzielniki elektroniczne

Minometer M7 RADIO 3

Dokładny pomiar – wszechstronne zastosowanie

Elektroniczny podzielnik kosztów Minometer M7 jest jednym z najnowszych urządzeń rejestrujących zużycie w szerokiej palecie produktów firmy Minol. 

Minometer M7 spełnia na najwyższym poziomie technicznym wszelkie stawiane przed nim wymagania. Dzięki wszechstronnym możliwościom jego zastosowania oraz komfortowej technice rejestru i przekazywania danych odpowiada on w pełnym zakresie zarówno wymaganiom gospodarki mieszkaniowej jak również pokrywa ciągle rosnącą potrzebę komfortu ze strony użytkowników mieszkań.

Minometer M7 dysponuje ponadprzeciętnym zakresem zastosowania temperaturowego od 35°C do 130 °C, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdej instalacji centralnego ogrzewania niezależnie od zakresu temperatur pracy (w tym również dla instalacji niskotemperaturowych).

Minometer M7 jest oferowany również w wersji z modułem radiowym. Wszechstronne możliwości urządzenia, oraz inteligentny i komfortowy sposób przekazywania danych umożliwiają jego szerokie zastosowanie na rynku systemów indywidualnego rozliczania kosztów.

 

Podwójny pomiar – bezpieczna rejestracja

Minometer M7 pracuje na zasadzie pomiaru dwuczujnikowego, przy którym wysoce precyzyjne czujniki w ciągły sposób rejestrują najmniejszą zmianę temperatury zarówno grzejnika jak i pomieszczenia. Uzyskane wartości pomiarowe są analizowane, aby w pewny i niezawodny sposób określić zużycie.

Dzięki wewnętrznej kontroli poprawności danych pomiaru temperatury powietrza i temperatury grzejników, już podczas fazy nagrzewania rozróżniane jest ciepło pochodzące z systemu centralnego ogrzewania, od ciepła pochodzącego z innych źródeł. Dzięki temu w pełni jest eliminowany niepożądany pomiar ciepła z obcych źródeł.

 

Przekonujące parametry

elektroniczny podzielnik kosztów z dwuczujnikowym trybem pracy

zastosowanie dla średniego rozkładu temperatur czynnika grzewczego od 35°C do 130°C

rejestracja wartości dla dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych oraz wartości
  końcowych
dla 18 ostatnich miesięcy

niezawodne rozpoznawanie obcych źródeł ciepła dzięki wewnętrznemu systemowi
 
kontroli poprawności

radiator kompatybilny z wyparkowym podzielnikiem kosztów Minotherm oraz
 
elektronicznym podzielnikiem kosztów M5, M6

dostępna wersja kompakt lub split, oraz z modułem radiowym do zdalnego
  przekazu danych

przejrzysty, pięciomiejscowy, wielofunkcyjny display

pewne zasilanie prądowe na 10 lat plus rezerwa

łącze podczerwieni pozwalające na dwustronną komunikację z urządzeniem
  za pomocą
handhelda lub programatora (odczyt, przeprogramowanie)

dowolnie programowalny termin odczytu

wysoka rozdzielczość wartości zużycia

ciągła samokontrola wewnętrzna

elektroniczna rejestracja prób manipulacji

skala jednostkowa

dowolnie programowalny dzień startu

wysoka jakość zabezpieczeń przeciwko zakłóceniom termicznym, elektrycznym
 
 i magnetycznym.

 

Terminowe rozliczenie

Wielofunkcyjny, przejrzysty, pięciopunktowy wyświetlacz informuje w ciągły sposób o aktualnych wartościach zużycia. Po jego aktywacji za pomocą łącza podczerwieni zainstalowanego w przedniej części podzielnika, ukażą się przez chwilę użytkownikowi w dwóch seriach najistotniejsze informacje odnośnie wartości zużycia oraz ustawień urządzenia.

Wyświetlają się kolejno: aktualna wielkość zużycia, test wyświetlacza, wielkość zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, data zaprogramowanego dnia odczytu, oznaczenie skali i trybu pracy. Druga seria pozwala na odczyt wskazań podzielnika z ostatnich 18 miesięcy. Jest to szczególna zaleta tego urządzenia, ponieważ dzięki temu unikane są kosztowne dojazdy celem wykonania międzyodczytu podczas zmiany lokatora. Za pomocą tych wartości zapisanych w urządzeniu możliwe jest wsteczne rozdzielenie zużycia na użytkowników na etapie dokonywania rozliczenia.

Za pomocą łącza podczerwieni personel serwisowy może dodatkowo dokonać odczytu wartości zużycia sprzed dwóch lat.   

Aktywacja wyświetlacza odbywa się poprzez zadziałanie strumieniem światła w diody.

 

Punktualny start – rzetelny odczyt

Termin startu urządzeń, w którym wszystkie podzielniki Minometer M7 rozpoczną zliczanie, można dowolnie zaprogramować zgodnie z życzeniem Klienta. Niezależnie od dnia montażu wszystkie urządzenia jednocześnie rozpoczynają pracę. Możliwość zaprogramowania stałej daty uruchamiania przyrządu jednakowej dla wszystkich podzielników stanowi istotną zaletę w przypadku rozległych zasobów z dużą ilością budynków.

Minometer M7 jest w niezawodny sposób zasilany w prąd za pomocą 3-voltowej baterii litowej o wydłużonej żywotności, co gwarantuje jego bezproblemowe działanie poprzez okres 10 lat plus rezerwa.

 

Komfort na najwyższym poziomie – absolutna swoboda

A oto jak działa Minometer M7 w wersji radiowej. Kilkakrotnie w ciągu dnia Minometer M7 radio wysyła do urządzenia przekaźnikowego aktualne wartości zużycia, jak również wszelkie parametry ustawienia podzielnika. Tutaj wszystkie wartości są odpowiednio sortowane i zapisywane w niezawodny sposób.

Przesył danych następuje w europejskim paśmie ISM o częstotliwości 868 MHz. Czas przesyłu pojedynczych sygnałów od Minometer M7 radio do zbiorczego urządzenia przekaźnikowego Minomat  S wynosi mniej niż kilka milisekund i odbywa się w ściśle określonym przedziale czasowym. Dzięki temu wyklucza się  całkowicie podatność urządzenia na zakłócenia zewnętrzne i zapewnia pewne przekazywanie danych.

Przesyłane informacje są dodatkowo kilkakrotnie kodowane co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo danych.

Sieć przechowywania danych oparta jest na zasadzie Master-Slave. Każde urządzenie wysyła w około 5-minutowym odstępie swoje wartości zużycia i parametry ustawienia do „swojego” urządzenia przekaźnikowego  Minomat S, które to urządzenie przechowuje je i nimi zarządza. W dużych obiektach wszystkie zbiorcze urządzenia przechowywania danych Minomat S, przekazują wszelkie informacje dalej do Minomat M, które to urządzenie zapisuje i przechowuje (do dnia odczytów głównych obiektu) wszelkie dane odnośnie zużycia i ustawień urządzeń pomiarowych.

Wszelkie dane zużycia dla całych kompleksów mieszkaniowych mogą za pomocą modemu-GSM zostać w przeciągu kilku sekund odczytane i przekazane do centrum rozliczeniowego firmy Minol celem dokonania rozliczenia.

W większych kompleksach mieszkaniowych zainstalowane dodatkowo zbiorcze urządzenia przechowywania danych  Minomat S, przejmują funkcję wzmacniaczy sygnału.

 

Komfortowo – kompatybilnie

Czy w Państwa obiekcie znajdują się jeszcze wyparkowe podzielniki kosztów lub elektroniczne podzielniki kosztów starszej generacji, a Państwo są zainteresowani teraz ich wymianą na najnowszy model?

Żaden problem. Nowy Minometer M7 z modułem radiowym pasuje na wszystkie radiatory podzielników Minotherm II, Minometer M5, M6 i może zostać w każdej chwili zamontowany. Wystarczy jeszcze tylko założyć plombę i gotowe.