Podzielniki wyparkowe

Minotherm II

 

Wyparkowe podzielniki kosztów Minotherm II działają na zasadzie parowania dyfuzyjnego. Wyposażone są w ampułkę wypełnioną cieczą pomiarową, która na skutek oddawania ciepła przez grzejnik odparowuje. Objętość, która odparowała uzależniona jest od stopnia rozgrzania grzejnika oraz długości okresu ogrzewania. Wielkość ta odczytywana  jest  na  skali  z  przodu  urządzenia  w  postaci  “kresek”i stanowi daną wyjściową do obliczania kosztów zużycia ciepła dla danego lokalu. Druga ampułka, znajdująca się z prawej strony urządzenia, umożliwia porównanie wskazań roku bieżącego ze wskazaniami roku ubiegłego. Podzielniki Minotherm II, wyposażone  w  skalę  jednostkową,  są urządzeniami uniwersalnymi, które można zastosować na każdym typie grzejnika bez konieczności jego wcześniejszej inwentaryzacji. Różnice w typie grzejników uwzględniane są na etapie komputerowej obróbki danych prowadzonej przez firmę.  Posiadają system  kontroli odczytu w postaci dodatkowej skali kontrolnej, występującej obok skali jednostkowej. Rozwiązanie to eliminuje możliwość popełniania błędu przy dokonywaniu odczytu, przy wprowadzaniu wartości odczytu do baz danych i przy późniejszej obróbce danych.

 

Szczególną zaletę naszych podzielników stanowi radiator kompatybilny z podzielnikiem elektronicznym Minometer M6. Dzięki temu możliwa jest sprawna wymiana podzielników wyparkowych na elektroniczne bądź podzielniki z opcją zdalnego odczytu. 

 


      Dane techniczne Minotherm II