System odczytu radiowego firmy Minol

System zdalnego odczytu - radio 3

 

Odczyt radiowy - więcej prywatności, więcej swobody

 

Komunikacja za pośrednictwem fal radiowych należy obecnie do codzienności i jest również coraz bardziej powszechna w dziedzinie odczytywania danych dotyczących zużycia mediów.

 

Firma Minol dysponuje opracowaną we własnym zakresie, wysoce inteligentną zbiorczą siecią danych, do której w prosty sposób mogą być włączone podzielniki kosztów ogrzewania, liczniki wody i ciepła jak również inne liczniki.

 

Dla użytkowników mieszkań oznacza to ochronę prywatności i brak konieczności przestrzegania terminów odczytów, które odbywają się bez wchodzenia do lokali.

              

Przekonywujące zalety

  inteligentna zbiorcza sieć do automatycznego rejestrowania danych dotyczących
    zużycia mediów

  gromadzenie w układzie pamięci wartości końcowych z 18 miesięcy, jak również
    bieżących oraz zużycia z poprzedniego jak i poprzedzającego go roku

  automatyczne sprawdzanie poprawności danych dotyczących zużycia

  w przyszłości możliwość przekazu danych za pośrednictwem GSM bezpośrednio
    do centrali rozliczeniowej firmy Minol

  duży zasięg przekraczający wiele kondygnacji

  błyskawiczne sporządzanie rozliczeń

  brak konieczności wchodzenia do mieszkań w celu dokonania końcowych 
    odczytów rocznych względnie międzyodczytów

  brak konieczności umawiania się w określonych terminach

  oszczędność czasu

  wielokrotne kodowanie celem zabezpieczenia bezpiecznego transferu danych, 
    ochrona hasła

  technologia 868 MHz stosowana do bez zakłóceniowej transmisji danych

  metoda CTC do rozpoznawania i zapobiegania błędom podczas transmisji danych

  elektroniczna rejestracja prób manipulowania.

 

 

Bezpiecznie, szybko oraz komfortowo

 

Inteligentny system odczytu radiowego firmy Minol należy do wiodących jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, prędkość transmisji, zasięg oraz komfort.

Zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową jak również użytkowników mieszkań, jednym z priorytetowych zagadnień decydujących o zastosowaniu zdalnego odczytu, jest niezawodność transmisji danych. Na to zagadnienie zwrócono szczególną uwagę podczas opracowywania nowego systemu radiowego. W wyniku transmisji danych dotyczących zużycia oraz parametrów przyrządów w ramach 868 MHz pasma ISM z jego dokładnie reglamentowanym podziałem pasma, praktycznie wykluczone zostały zakłócenia powodowane przez inne źródła fal radiowych. Przekazywanie danych przy użyciu dodatkowych cyfr kontrolnych gwarantuje ponadto, że wartości dotyczące zużycia z wszystkich przyrządów pomiarowych są wielokrotnie rejestrowane, precyzyjnie rozpoznawane i przyporządkowywane, dzięki czemu dane do rozliczeń są zweryfikowane i kompletne.

 

 

Największa wygoda

 

Możliwość gromadzenia w układzie pamięci wartości z wyrywkowych dni roku poprzedniego jak również z roku go poprzedzającego oraz z wartości końcowych z ostatnich 18 miesięcy pozwalają na przeprowadzanie odczytów pośrednich i końcowych odczytów rocznych, w późniejszym okresie. 

 

 

Sposób działania

 

Firma Minol dysponuje dwoma wariantami systemu odczytu radiowego:

 

  odczyt bezpośredni - system WALK-BY, tj. bez urządzeń przekaźnikowych

 

  odczyt pośredni - system oparty na urządzeniach przekaźnikowych Minomat

 


System radiowy bezpośredni
Nowy system odczytu bezpośredniego WALK-BY został opracowany wychodząc naprzeciw życzeniom części Klientów. Odczyt danych odbywa się bezpośrednio z urządzenia końcowego (handhelda), bez montażu koncentratorów danych typu Minomat na klatkach schodowych.

Urządzenia (podzielniki elektroniczne, wodomierze, ciepłomierze) przesyłają co 3 minut dane dotyczące:

  wartości zużycia zaprogramowanego dnia odczytu (dwie ostatnie)
  aktualną wartość zużycia
 
aktualną wartość zużycia z początku miesiąca
  aktualną wartość z połowy miesiąca 
  wartości historyczne - wartości zużycia z ostatnich 18-stu miesięcy (wartość do
    odczytu na 1-go danego miesiąca), ostatni 31 dni

 

System radio - walk-by

 

System radiowy pośredni
Urządzenia niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania systemu:

  urządzenia końcowe czyli podzielniki kosztów, wodomierze oraz liczniki ciepła
  radiowe przekaźniki sygnałów Minotel Contact Radio (w przypadku zastosowania 
    obcych liczników z wyjściem impulsowym lub liczników gadu, prądu)
  urządzenia przekaźnikowe Minomat S
  handheld z głowicą IR
  laptop - komputer z odpowiednim oprogramowaniem
  montaż urządzeń na klatkach schodowych
  zasilanie bateria litowa
  zbieranie i przechowywanie danych z około 200 urządzeń końcowych 
    (w praktyce 1 urządzenie na klatkę schodową)
  odczyt urządzeń za pomocą łącza podczerwieni - głowica IR
  zachowanie wartości odczytów z dwóch ostatnich lat (zapamiętana data, 
    
np. 01.01.) oraz wartości odczytu z ostatnich 18 miesięcy

System radio - minomat

 

Porównanie systemów radiowych

System pośredni (z przekaźnikiem)
  podwójne zabezpieczenie danych
  możliwość zdalnego przesyłu danych do centrum rozliczeniowego w systemie GSM

System bezpośredni (bez przekaźników)
  odpada problem zabezpieczenia urządzeń na klatkach
  większe możliwości monitoringu (odczyt w każdej chwili)
  możliwość zastosowania niższej ceny dla KlientaZalety systemu radiowego firmy MINOL
  odczyty spoza mieszkania/budynku - odpada problem frekwencji
  bezpieczny, kodowany system danych
  możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia podzielników, wodomierzy
    i liczników ciepła
  Minol jest producentem oferowanych urządzeń - najnowsza technika
    w przystępnej cenie
  jako firma rozliczeniowa oferujemy produkt i odczyt / rozliczenie "z jednej ręki"
  doświadczenie - już blisko 10 lat temu zainstalowaliśmy pierwsze podzielniki
    radiowe w Polsce
  elastyczne warunki finansowania