Liczniki ciepła

Ciepłomierze kompaktowe Zelsius®

 

Ciepłomierz kompaktowy Qn 0,6 ; Qn 1,5 ; Qn 2,5

gotowe na przyszłościowe zadanie pomiarowe dzięki
  funkcji aktualizacji
 najmniejsza wysokość instalacyjna w modelu
  współosiowym 2”
 interfejs optyczny w standardzie
 wysoka dynamika pomiaru 1:100
 niski próg rozruchu
 możliwość instalacji w dowolnej pozycji

 

Dzięki gamie różnych modeli, całkowicie nowe ciepłomierze zelsius® spełniają wymagania służb rozliczeniowych w różnorodnych układach centralnego ogrzewania. zelsius® jest dostępny jako ciepłomierz, licznik chłodu, albo połączony ciepłomierz/licznik chłodu (obie funkcje w jednym urządzeniu). W przypadku zastosowania licznika zelsius® w układach chłodzenia, przetwornik przepływu może być stosowany tylko w układach gdzie nośnikiem energii (zimna) jest woda.

Po raz pierwszy w dziedzinie techniki pomiaru ciepła opracowano wyrób przygotowany na przyszłe rozwiązania. Dostępne
są liczne programowalne funkcje specjalne (również dobrane indywidualnie dla odbiorcy, np. wartości progowe i maksymalne itp.). Ten kompaktowy ciepłomierz umożliwia rejestrację wielu parametrów/danych w różnorodnych cyklach, wykorzystanie funkcji statystycznych, takich jak wartości szczytowe, profil obciążenia itp., oraz może być stosowany w układach sterowania zaworami.

Nowy, klarowny wyświetlacz ułatwia orientację podczas obsługi. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 8 ½ cyfry z dodatkowymi symbolami znacznie ułatwia odczyt, a dane specjalne są łatwo rozpoznawalne dzięki zastosowaniu wyraźnych symboli.

Nieulotna pamięć zachowuje wszystkie istotne dane raz dziennie. We wbudowanym standardowym rejestratorze danych zapisuje się cyklicznie wiele wartości (np. energię przy zmianie miesiąca - dostępne są dane za ostatnie 18 miesięcy), które są potem dostępne przez interfejs danych. Wewnętrzna pamięć w połączeniu z naszymi układami odczytu umożliwia dostęp do większej ilości danych, nie pokazywanych na wyświetlaczu. Standardowo wszystkie urządzenia mają interfejs optyczny dla konwencjonalnych przenośnych układów odczytu danych, a także do programowania odpowiednich parametrów (np. S.R.D., numer klienta, wartości progowe, dopasowanie do czasu międzynarodowego, …). Oczywiście dostępne są opcjonalnie ZENNER®-businterface, M-bus-interface wg normy EN1434 oraz wyjście zdalnego odczytu.

Za pomocą opcjonalnego wyjścia impulsowego można podłączyć zewnętrzne moduły radiowe. Przetwornik przepływu systemu zelsius® może być montowany na wszystkich dostępnych w handlu 2-calowych korpusach EAS. Wymiary kompaktowe umożliwiają łatwą instalację, nawet w ciasnych miejscach. Licznik jest umiejscowiony niesymetrycznie dla lepszego odczytu i jest całkowicie obrotowy, co gwarantuje łatwą obsługę w dowolnym układzie instalacji. Standardowa długość przewodów czujnika temperatury wynosi 1.5 m (opcjonalnie maksimum 5 m). Dwa zewnętrzne czujniki temperatury są trwale połączone z licznikiem. Dzięki możliwości zainstalowania jednego z czujników temperatury w kanale wylotowym korpusu EAS, stworzono idealne warunki pomiarowe, zwłaszcza dla czujników bezpośrednich, model DS.

 


Wyślij zapytanie do specjalisty