System M-BUS

Niezawodna rejestracja zużycia
poprzez centralny odczyt danych.

 

Wszystkie wartości zużycia na jeden rzut oka. Oszczędność  pracy i  czasu.

Minol M-Bus jest dwuprzewodową magistralą zgodną z normą europejską (DIN EN 1434-3) do urządzeń pomiarowych. Jest ona specjalnie przystosowana do potrzeb  gospodarki mieszkaniowej i obiektów przemysłowych posiadając szeroki zakres zastosowań.
Magistrala danych jest pomyślana do zdalnego przekazu stanów przyłączonych do sieci liczników. Jej zdolność transmisyjna zaprojektowana jest indywidualnie dla każdego przypadku zastosowania, dzięki czemu istnieje niedroga możliwość okablowania o dużym zasięgu działania. Tym samym system Minol M-Bus pozwala na dokonywanie zdalnych odczytów liczników nawet w dużych budynkach, bez konieczności wchodzenia do mieszkań lub jednostek przemysłowych i to niezależnie od tego, czy chodzi o liczniki wody, ciepła, gazu, prądu lub inne odbiorniki z wyjściem impulsowym.

Zalety, które są istotne dla administratora:

  Centralnie
Wystarczy jedno spojrzenie, aby administrator uzyskał dane dotyczące zużycia z wszystkich liczników na wyświetlaczu centrali magistrali albo bezpośrednio na monitorze komputera.

  Bez zakłóceń
Odczytywanie danych dotyczących zużycia odbywa się w sposób niezauważalny przez użytkownika. Wchodzenie do mieszkań lub na teren przedsiębiorstwa personelu dokonującego odczytu nie jest wymagane.

  Pełen zasięg
Zasięg układu magistrali dochodzący do kilku kilometrów pozwala na dokonywanie odczytów odnoszących się do całych kompleksów budynków lub osiedli.

  Sprawa kosztów
Instalacja systemu nie wymaga dużych nakładów kosztów. Do okablowania liczników wystarcza zwykłe poprowadzenie kabla dwużyłowego. Zbędna staje się też konieczność dokonywania ręcznych odczytów liczników umieszczonych często w trudno- albo niedostępnych miejscach względnie w strefach chronionych budynków biurowych.

  Wszystko z jednej ręki
Minol oferuje nie tylko sam system magistrali M-Bus, ale komplet niezbędnych liczników.

  Rozliczenie
Równie istotne, co rejestrowanie zużycia jest rozliczenie kosztów. Minol oferuje przejrzyste rozliczenie kosztów energii w sposób szybki i niezawodny i to już od ponad pięćdziesięciu lat.

 

Samodzielne rejestrowanie i administrowanie wszystkimi danymi pomiarowym magistrali M-Bus  należy do zadań centrali układu Minol M-Bus. Daty i odstępy dokonywania odczytów mogą być praktycznie dowolnie zadawane i wyznaczane. Centrala układu M-Bus wywołuje po upływie  ustalonego czasu konkretny odbiornik i dokonuje odczytu danych. Zapisane niezawodnie w pamięci dane odbiornika oraz parametry licznika pochodzące nawet z 250 przyłączonych przyrządów końcowych mogą być wywoływane za pomocą zainstalowanej klawiatury i widoczne lokalnie na wyświetlaczu. Można je wywoływać w każdej chwili i przesłać za pomocą komputera lub modemu do dowolnego miejsca. Eksportowany format danych pozwala na bezproblemowe dalsze ich przetwarzanie za pomocą różnych baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Centralny odczyt danych dotyczących zużycia jest coraz bardziej rozpowszechnione ze względu na liczne zalety.

 

W taki sposób działa centrala systemu magistrali M-Bus:

  Samodzielnie
Centrala M-Bus samodzielnie rejestruje i administruje danymi dotyczącymi zużycia oraz parametrami liczników pochodzącymi z do 250 przyrządów końcowych.

  Wszystko po naciśnięciu jednego przycisku
Prosta obsługa centrali magistrali M-Bus bez jakichkolwiek środków pomocniczych i to w jednym miejscu za pośrednictwem stacji przycisków oraz wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

  Import – eksport
Bezproblemowy eksport zebranych danych do komputerowej bazy danych umożliwia dalsze proste przetwarzanie i przygotowywanie danych.

  Wykluczone pomyłki
Urządzenia kontrolne komunikują się tylko pojedynczo na rozkaz wysłany z centrali magistrali M-Bus.

  Bez granic
Poprzez zastosowanie wzmacniaczy liczba przyłączonych przyrządów końcowych może być niemal dowolnie zwiększana.

  Jeden język
Tylko określone struktury danych umożliwiają bezbłędną komunikację. System M-Bus pracuje na bazie normy DIN EN 1434-3.

 

To co się liczy - układy sieciowe Minol

Poszukiwane są takie rozwiązania systemowe, które umożliwiają dokonywanie pomiaru danych dotyczących wielkości danych zużycia w sposób ekonomiczny, oszczędny, z najwyższą dokładnością i na jednolitej podstawie. W związku z tym, wszystkie liczniki wody firmy Minol mogą być jako opcjonalnie dostarczane z wyjściem impulsowym. Umożliwia to zintegrowanie tych przyrządów pomiarowych  poprzez  moduł M-Bus z magistralą M-Bus. Poczynając od wodomierzy mieszkaniowych po  wodomierze przemysłowe – wszystkie liczniki mogą być bez trudu przyłączone do tej magistrali M-Bus. Licznik ciepła Zelsius może być bezpośrednio zintegrowany z systemem M-Bus za pośrednictwem złącza standardowego – interfejsu dostarczanego jako opcja. Protokół M-Bus pozwala przy tym na podawanie innych danych, na przykład obciążeń szczytowych, wartości z wybranych dni itp. Firma Minol oferuje precyzyjną technikę, która w prosty sposób ułatwia administratorowi  rejestrowanie, transmisję i rozliczanie danych.  Zamiast poszczególnych, różnych części konstrukcyjnych dostarczane są dokładnie dostosowane do siebie składniki zapewniające konstrukcję układów sieciowych pozbawionych wszelkich luk. Również przyrządy obcych producentów, które pracują na bazie standardowego protokołu M-Bus zgodnego z normą DIN-EN 1343-3, dają się bezproblemowo zintegrować z systemem magistrali M-Bus.


Komfortowy i precyzyjny pomiar

Przyrządy pomiarowe zintegrowane z systemem Minol M-Bus transmitują w niezawodny sposób dane zużycia do centrali magistrali M-Bus. Moduł typu P  zaprojektowany jest do jednoczesnego przyłączenia kilku liczników. Nie ma przy tym znaczenia, jaki rodzaj licznika jest podłączany. Niezależnie od tego, czy są to liczniki wody, ciepła, gazu lub liczniki innych mediów - moduły M-Bus dają się stosować do wszystkich rodzajów liczników. Liczniki energii elektrycznej, które wyposażone są w wyjście SO, mogą być przyłączone za pomocą modułu M1C, sygnały analogowe, takie jak np. stan napełnienia zbiorników, przetwarzane są za pomocą przetwornika A/D.

 

Inteligenta sieć magistrali M-Bus - sposób działania:

Wszystkie przyrządy pomiarowe zintegrowane są w instalacji łącznej. Centrala M-Bus przesyła dane dotyczące zużycia z podłączonych  liczników w określonych odstępach czasu  i niezawodnie zapisuje je w pamięci. Transfer danych zgodnie z DIN EN 1434-3 odbywa się poprzez zabezpieczony przed zmianą biegunowości kabel dwużyłowy (układana podczas budowy zwykła sieć telefoniczna), który daje się łatwo poprowadzić bez dużych nakładów finansowych.  Podłączone mogą być wszystkie liczniki odbiorników wyposażone w wyjście impulsowe za pomocą którego będzie zagwarantowane  zarejestrowanie wszystkich odbiorników w nieruchomości, a ponadto będzie można rejestrować zużycie wody zimnej i ciepłej tak samo jak zużycie ciepła, gazu i energii elektrycznej. Centralka M-Bus jest w stanie zapisać w pamięci RAM o pojemności 512 kB Flash (z możliwością rozszerzenia do 4 MB), końcowe wartości miesięczne wszystkich przyrządów końcowych pochodzące z okresu przekraczającego nawet jeden rok. Jeżeli okaże się konieczne przedłużenie odcinka transmisyjnego lub zwiększenie liczby przyłączonych przyrządów, to bez problemów mogą być włączone poprzez zastosowanie wzmacniaczy. Dane dotyczące zużycia i dane liczników wywoływane są za pośrednictwem wyświetlacza centrali układu M-Bus albo na miejscu, za pośrednictwem przyłączonego laptopa (poprzez złącze RS232). Oczywiście istnieje także możliwość transmisji danych za pośrednictwem wewnętrznego albo zewnętrznego modemu, do każdego dowolnego komputera umieszczonego poza budynkiem.

      Dane techniczne M-Bus