Podzielniki kosztów

Minometer M7, Minometer M7 RADIO 3, Minotherm II

Podzielniki kosztów to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.


Minometer M7 zastąpił starszą wersję podzielnika M6 i obecnie jest jednym z najnowszych urządzeń rejestrujących zużycie ciepła w szerokiej palecie produktów firmy Minol. Podzielnik dostępny jest przede wszystkim w wersji ze zdalnym odczytem - nowy system RADIO 3.


W wielu nieruchomościach wciąż egzystują podzielniki starszego typu - wyparkowymi, zwane również cieczowymi. Takim urządzeń był Minotherm II. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że radiatory, na których zainstalowano podzielniki wyparkowe, są w pełni kompatybilne z nowymi urządzeniami. Wymiana starych urządzeń na nowe nie stanowi żadnego problemu.